Hệ thống quản lý học tập - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM: Log in

Cookies must be enabled in your browser

Log in using your account on:

Login instruction

Nếu bạn là sinh viên, hãy nhấp nút Microsoft 365 để xác thực thông qua tài khoản Microsoft 365 đã được cung cấp. Nếu không đăng nhập được, bạn vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ của Phòng Công tác Sinh viên để kiểm tra lại thông tin tài khoản Microsoft 365 của bạn.